Pátek, 22 září, 2023
aktuality

Zapojení termostatu k plynovému kotli – víte, jak na to?

Komfortní a stabilní teplota, minimalizace nákladů na vytápění. Řešíte, jak zařídit, abyste nemuseli zbytečně trávit čas nastavováním topného zařízení? Dopřejte si pohodlí a získejte přehled o tom, jaké varianty zařízení existují a jak termostat zapojit!

Jak to funguje aneb způsoby ovládání

Plynový kotel můžete nastavit buď ručně, anebo právě pomocí termostatu. Ruční nastavení funguje tak, že zvolíte konkrétní teplotu chladící kapaliny v topném systému. Jakmile kapalina dosáhne požadované teploty, kotel se automaticky vypne. Při poklesu teploty se kotel opět zapne. Tímto způsobem lze udržet stabilní teplotu v celém domě.

Tento způsob s sebou ale nese nevýhody – jakmile se výrazněji změní venkovní teplota (například přicházející zimní období), je potřeba kotel opět přenastavit, aby byla teplota v domě stále komfortní.“

Termostat ke kotli vám s řízením provozu plynového kotle pomůže. Díky němu nevznikají problémy s prudkou změnou teplot – díky termostatu se teplota okamžitě přizpůsobí s přesností +- na 1 °C.

Poznámka: teplotu topného tělesa – radiátoru – pak pomáhá řídit takzvaná termostatická hlavice. Tu snadno nastavíte na požadovaný stupeň (intenzitu) topení.

Úspora energie díky termostatu

Pokud využíváte termostat ke kotli (například na e-shopu Topení levně), můžete snížit náklady na vytápění až o 30 %. Zvolíte-li nejlevnější variantu termostatu na trhu, i tak se vám náklady sníží, a to nejméně o 15 %.

Jak termostat připojit a jde to vůbec?

Moderní plynové kotle a většina elektrokotlů regulovat termostatem jde. Problém bývá u kotlů na pevná paliva. Právě u tohoto typu kotlů není možnost připojení termostatu zcela běžná.

Co tedy ověřit?

  • Nahlédněte do dokumentace ke kotli
  • Zkontrolujte připojovací svorkovnici – měly by zde být dvě svorky popsané jako „termostat“, „externí termostat“, „externí regulace“, případně „blokování kotle“.
  • Svorky bývají propojeny
  • Dejte pozor na typ výstupních svorek – mohou být aktivní či pasivní.
  • Aktivní svorky spínají napětí, které se bere z napájení termostatu. Tento typ nelze připojit přímo ke kotli, ale musíte použít externí spínací modul.
  • Na pasivních svorkách žádné napětí naopak není.

U pasivního termostatu vyjměte propojku u kotle a propojte jednu svorku kotle se svorkou C na termostatu. Druhou svorku kotle pak propojte se svorkou NO na termostatu. Poté do termostatu vložte baterie nebo jej připojte k elektřině. Kotel bude nyní topit pouze v případě, že jej termostat aktivuje.

U aktivního termostatu musíte použít takzvaný „spínací modul“. Tento modul má pasivní spínací svorky na výstupu. Termostat připojíte nikoliv ke kotli, ale ke vstupu spínacího modulu. Postupujte velmi obezřetně, neboť aktivní svorky termostatu mívají napětí 230 V.

Nejnovější články

PR článek

Další články autora

Reklama